Veiligheidscentrum

Zoom-veiligheidscentrum

Net als bij gesprekken met vrienden thuis en collega's op kantoor, bestaan uw virtuele gesprekken alleen op het moment dat ze plaatsvinden, tenzij u ze opneemt. We weten hoe vluchtig deze gesprekken kunnen zijn en we benaderen online vertrouwen en veiligheid bij Zoom dan ook met dat soort uitwisselingen in gedachten.

security shield logo
zoom collaboration

Uw vergaderingen veilig houden

Als u een vergadering organiseert met behulp van Zoom, dan kunt u beslissen wie er deelneemt en wat ze daar mogen doen, net zoals u bij een persoonlijke uitwisseling zou doen. We hebben functies ontworpen waarmee u uw vergaderingen veilig kunt houden en kunt bepalen hoe uw deelnemers communiceren.

 • De wachtruimte is uw virtuele uitsmijter, waarmee u beslist wie aan uw vergaderingen mag deelnemen. Hosts van vergaderingen kunnen ook een video toevoegen die deelnemers kunnen bekijken terwijl ze wachten tot hun host hen binnenlaat bij de vergadering.

 • Hosts kunnen de toegang tot hun vergaderingen 'geografisch afschermen' door deelnemers te blokkeren die via VPN's of van buiten de geografische regio willen deelnemen.

 • Hosts kunnen alle activiteiten van een deelnemer met onmiddellijke ingang opschorten. Hiermee worden functies als audio, video, chat, aantekeningen maken en hernoemen uitgeschakeld en worden de profielfoto's van die deelnemer niet langer weergegeven. Zo kan een host een overtreder snel identificeren, verwijderen en rapporteren, zodat de vergadering weer verder kan.

En nog heel veel meer.

Kom meer te weten over hoe u deze hulpmiddelen kunt implementeren door u aan te melden voor onze training Zoom-veiligheidsbeginselen. Als u de gratis training en de bijbehorende quiz met succes afrondt, ontvangt u een badge van Zoom voor beveiligingskampioenen!

Daarnaast hebben we onze eigen hulpmiddelen om potentieel misbruik op te sporen en onze gebruikers te waarschuwen voordat dit plaatsvindt, zoals onze At-Risk Meeting Notifier.

Vertrouwen en veiligheid bij Zoom

Toch kunnen er nog altijd storingen en problemen plaatsvinden tijdens online interacties. Naast de hulpmiddelen die we proactief inzetten om onze gebruikers te beveiligen, raden we u daarom ook aan een melding te doen als u misbruik op Zoom waarneemt. We beoordelen elke melding aan de hand van de Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik en ondernemen zo nodig actie wanneer we vaststellen dat deze richtlijnen zijn overtreden.

U kunt misbruik aan ons melden vanuit een vergadering, via de Web Portal voor een eerdere vergadering of webinar waarvan u de host was (als deze mogelijkheid is geactiveerd door een accounteigenaar of beheerder) of via ons Trust-formulier.

Zoom onderneemt alleen actie als we meldingen over mogelijke overtredingen van onze Servicevoorwaarden of Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik ontvangen. U kunt ons voor, tijdens of na een evenement inlichten over een mogelijke overtreding en wij bepalen vervolgens zo snel mogelijk welke actie gepast is. We kunnen bovendien gebruikersgegevens aan wetshandhavers en overheidsinstanties overhandigen als reactie op geldige wettelijke verzoeken die overeenstemmen met onze Handleiding overheidsverzoeken.

shield icon outline

Als een melding niet genoeg informatie bevat om de overtreding te bewijzen, dan wijzen we de melding af.

Waarom kiezen we voor deze aanpak?

Onze aanpak sluit aan op het karakter van het Zoom-platform. Hiermee onderscheiden we ons van socialemediabedrijven. Op Zoom vindt u bijvoorbeeld:

 • Zoom-producten, zoals Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Whiteboard en Zoom Meetings hebben geen tekstfeeds of posts en gebruiken geen algoritmen om u inhoud te tonen. Als u inhoud naar andere sites streamt die feeds en rangschikking aan de hand van algoritmen gebruiken, dan moet u hun voorschriften opvolgen.

 • Gebruikers van Zoom kunnen elkaar niet volgen of naar onbekende contactpersonen op het platform zoeken.

 • Net als bij uw persoonlijke gesprekken, bestaat uw communicatie op Zoom Meetings alleen op het moment dat die plaatsvindt, tenzij de instellingen voor opslag of archivering op uw account of apparaat zijn ingeschakeld.

zoom on a laptop

Nieuws

Veiligheidscentrum

Zoom-veiligheidscentrum

Net als bij gesprekken met vrienden thuis en collega's op kantoor, bestaan uw virtuele gesprekken alleen op het moment dat ze plaatsvinden, tenzij u ze opneemt. We weten hoe vluchtig deze gesprekken kunnen zijn en we benaderen online vertrouwen en veiligheid bij Zoom dan ook met dat soort uitwisselingen in gedachten.

security shield logo
zoom collaboration

Uw vergaderingen veilig houden

Als u een vergadering organiseert met behulp van Zoom, dan kunt u beslissen wie er deelneemt en wat ze daar mogen doen, net zoals u bij een persoonlijke uitwisseling zou doen. We hebben functies ontworpen waarmee u uw vergaderingen veilig kunt houden en kunt bepalen hoe uw deelnemers communiceren.

 • De wachtruimte is uw virtuele uitsmijter, waarmee u beslist wie aan uw vergaderingen mag deelnemen. Hosts van vergaderingen kunnen ook een video toevoegen die deelnemers kunnen bekijken terwijl ze wachten tot hun host hen binnenlaat bij de vergadering.

 • Hosts kunnen de toegang tot hun vergaderingen 'geografisch afschermen' door deelnemers te blokkeren die via VPN's of van buiten de geografische regio willen deelnemen.

 • Hosts kunnen alle activiteiten van een deelnemer met onmiddellijke ingang opschorten. Hiermee worden functies als audio, video, chat, aantekeningen maken en hernoemen uitgeschakeld en worden de profielfoto's van die deelnemer niet langer weergegeven. Zo kan een host een overtreder snel identificeren, verwijderen en rapporteren, zodat de vergadering weer verder kan.

En nog heel veel meer.

Kom meer te weten over hoe u deze hulpmiddelen kunt implementeren door u aan te melden voor onze training Zoom-veiligheidsbeginselen. Als u de gratis training en de bijbehorende quiz met succes afrondt, ontvangt u een badge van Zoom voor beveiligingskampioenen!

Daarnaast hebben we onze eigen hulpmiddelen om potentieel misbruik op te sporen en onze gebruikers te waarschuwen voordat dit plaatsvindt, zoals onze At-Risk Meeting Notifier.

Vertrouwen en veiligheid bij Zoom

Toch kunnen er nog altijd storingen en problemen plaatsvinden tijdens online interacties. Naast de hulpmiddelen die we proactief inzetten om onze gebruikers te beveiligen, raden we u daarom ook aan een melding te doen als u misbruik op Zoom waarneemt. We beoordelen elke melding aan de hand van de Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik en ondernemen zo nodig actie wanneer we vaststellen dat deze richtlijnen zijn overtreden.

U kunt misbruik aan ons melden vanuit een vergadering, via de Web Portal voor een eerdere vergadering of webinar waarvan u de host was (als deze mogelijkheid is geactiveerd door een accounteigenaar of beheerder) of via ons Trust-formulier.

Zoom onderneemt alleen actie als we meldingen over mogelijke overtredingen van onze Servicevoorwaarden of Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik ontvangen. U kunt ons voor, tijdens of na een evenement inlichten over een mogelijke overtreding en wij bepalen vervolgens zo snel mogelijk welke actie gepast is. We kunnen bovendien gebruikersgegevens aan wetshandhavers en overheidsinstanties overhandigen als reactie op geldige wettelijke verzoeken die overeenstemmen met onze Handleiding overheidsverzoeken.

shield icon outline

Als een melding niet genoeg informatie bevat om de overtreding te bewijzen, dan wijzen we de melding af.

Waarom kiezen we voor deze aanpak?

Onze aanpak sluit aan op het karakter van het Zoom-platform. Hiermee onderscheiden we ons van socialemediabedrijven. Op Zoom vindt u bijvoorbeeld:

 • Zoom-producten, zoals Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Whiteboard en Zoom Meetings hebben geen tekstfeeds of posts en gebruiken geen algoritmen om u inhoud te tonen. Als u inhoud naar andere sites streamt die feeds en rangschikking aan de hand van algoritmen gebruiken, dan moet u hun voorschriften opvolgen.

 • Gebruikers van Zoom kunnen elkaar niet volgen of naar onbekende contactpersonen op het platform zoeken.

 • Net als bij uw persoonlijke gesprekken, bestaat uw communicatie op Zoom Meetings alleen op het moment dat die plaatsvindt, tenzij de instellingen voor opslag of archivering op uw account of apparaat zijn ingeschakeld.

zoom on a laptop

Nieuws